ثبت نام ثبت نام

 
مشخصات مسئول گروه
عرصه های فعالیت خانوار
توزيع بسته فرهنگي   توزيع بسته تحصيلي   برگزاري اردوي زيارتي و تربيتي   تامين شهريه تحصيلي
آموزش دروس تحصيلي   ارايه تحصيلي، شغلي و فرهنگي
ساخت و تعمير مسکن   ساخت و تعمير سرويس بهداشتي   احداث فضاي اشتغال
توزيع نهاده هاي اوليه   داپروري   صنايع دستي   آموزش فني و حرفه اي   خدمات پيشتيباني و بازايابي
چشم پزشکي   دندانپزشکي   زنان و مامايي   اطفال   داخلي
تهيه و توزيع سبد غذايي   تهيه و توزيع اقلام جهيزيه   تهيه و توزيع اقلام ضروري( يخچال، مبنع آب، فرش پتو، سرمايشي و گرمايشي)
عرصه های فعالیت محیطی
عمراني   ساخت و تعمير کتابخانه و خوابگاه   احداث سالن ورزشي   احداث خانه عالم   ساخت و تعمير مسجد و حسينيه
اطلاعات گروه
/ /
ماهیت گروه
دانشجويي   محلات   اصناف و کارمندي   دانش آموزي   خواهران   هيئات   موسسات مردم نهاد   خيريه   طلاب
دامنه فعالیت
کشوري   استاني   شهري
نوع فعالیت
دايمي   مقطعي
اعضا شوراي تشکل جهادي
نام نام خانوادگي سوابق اعضا
1
سوابق فعاليت هاي جهادي
نام استان نام منطقه طرح ها يا پروژه هاي انجام شده: برآورد حجم مالي پروژه هاي انجام شده
1
منطقه هدف
استان شهرستان روستا برنامه هاي آتي
1
captcha بازخوانی تصویر